Urząd Miejski w Rzgowie ogłasza konkurs ofert na zamówienie „Obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Rz (wygasły...)

Rzgów, dnia 09.12.2013 r

GK.271.62.2013.
Działając na podstawie § 3 ust.1 i 3 Zarządzenia Burmistrza Rzgowa z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro Urząd Miejski w Rzgowie ogłasza konkurs ofert na zamówienie

 

Obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa i elektronicznego systemu ochrony obiektów "


I. ZAMAWIAJACY

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Pl.500-lecia 22

Telefon: 42 - 214 - 12 -10

Telefax: 42 - 214 - 12 - 07

Strona internetowa: http://bip.rzgow.tensoft.pl/

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, od 9.00 do 17.00 we wtorki.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 1


1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa monitoringu miasta Rzgowa

poprzez stałą obserwację za pośrednictwem istniejącego systemu telewizji przemysłowej:

 1. kamera obrotowa nr 1 - ul. Łódzka przy posterunku Policji

 2. kamera obrotowa nr 2 - ul. Grodziska przy Urzędzie Miasta

 3. kamera obrotowa nr 3 - ul. Tuszyńska przy Banku PEKAO

 4. kamera obrotowa nr 4 - ul. Rawska przy banku BGŻ

 5. kamera obrotowa nr 5 - zamontowana na budynku szkoły (boisko)

 6. kamera stacjonarna nr 6 - ul. Łódzka na budynku poczty

 7. kamera stacjonarna nr 7 - zamontowana na budynku UM

 8. kamera stacjonarna nr 8 - zamontowana na budynku szkoły (wejście główne )

 9. kamera stacjonarna nr 9 - zamontowana na budynku szkoły ( plac zabaw )

 10. kamera stacjonarna nr 10 - zamontowana na budynku szkoły przy gimnazjum (tył szkoły)

 11. kamera stacjonarna nr 11 i 12 - zamontowana na rogu ul. Grodziskiej/Pl. 500 - lecia

 12. kamera stacjonarna nr 13 - zamontowana na budynku poczty (skatepark)

 13. kamera stacjonarna nr 14 - zamontowana na budynku sali gimnastycznej ( Orlik )

 14. kamera obrotowa nr 15 - zamontowana przy GPZ w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11

Sprzęt służący do monitorowania miasta znajduje się w budynku stanowiącym własność Gminy Rzgów zlokalizowanym przy ul. Łódzkiej 2 w Rzgowie.

Wykonawca przejmie konserwację i odpowiedzialność za stan łączy i sprzęt systemu telewizji przemysłowej.


powrót...
Załączniki:
Zamówienie
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Włodzimierz Kaczmarek dnia 09.12.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 09.12.2013 00:00. Wygasa 20.12.2013 00:00. Odsłon 1204, Wersja 1
Początek strony