. Wykonanie malowania farbami akrylowymi budynku szkoły podstawowej w Kalinie . (wygasły...)

Rzgów 01-09-2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów
Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11- 09
fax.(0-42)214-12-07
Do 30 000 EURO
Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne:
1. Wykonanie malowania farbami akrylowymi budynku szkoły podstawowej w Kalinie .
2. Wykonanie prac budowlanych (wejścia oraz zadaszenia)
Termin rozpoczęcia wrzesień 2003 r .
Termin zakończenia 15 - 10- 2003 r. ( termin oczekiwany )
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być odebrana w siedzibie zamawiającego w pok. nr 6 w godzinach 730 - 14 30 .
Uprawniony do kontaktów z kontrahentami :
p. Zbigniew Snelewski tel 214-11-09
Termin składania ofert upływa 29- 09-2003 r . do godz. 900.
Rozpoczęcie otwierania ofert nastąpi 29 -09 -2003 w siedzibie zamawiającego o godz. 915
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych .
Jedynym kryterium oceny jest cena.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Warunki przetargowe są do odebrania nieodpłatnie w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Rzgów .

Podpisał :

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 03.09.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 03.09.2003 00:00. Wygasa 29.09.2003 00:00. Odsłon 3257, Wersja 2
Początek strony