Przetarg nieograniczony ustny/licytacja/ na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej - Gospodarz (wygasły...)

Wójt Gminy Rzgów / Rzgów,plac 500 lecia 22,tel.214-12-07,214-13-53/ ogłasza przetarg nieograniczony ustny /licytację/ na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w miejscowości Gospodarz

Lp Oznaczenie nieruchomości pow w m2 Cena do przetargu / zł/
w/g ewidencji w/g księgi
gruntów wieczystej

1. 194 32537 3998 7356

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod uprawy polowe.
Na nieruchomości znajdują się zadolenia po wydobywaniu piasku, które stanowią obecnie dzikie
wysypisko śmieci.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2005 roku o godzinie 1200 w pokoju nr 19
w Urzędzie Gminy Rzgów.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10 ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do dnia 16.III.2005 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Rzgów. dn. 2005-02-17
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 21.02.2005
Opublikowana przez Edmund Cieślik dnia 21.02.2005 00:00. Wygasa 21.03.2005 00:00. Odsłon 948, Wersja 1
Początek strony