Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (wygasły...)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42) 214-11-09
fax.(0-42) 214-12-07
( Do 30 000 EURO )
Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż okien PCV
w szkole podstawowej w Guzewie :
Zakres prac obejmie wymianę stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w szkole podstawowej w Guzewie. Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ
 Oczekiwany termin wykonania czerwiec 2004W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 08-03-2004 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w art.19 i 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
Jedynym kryterium wyboru jest cena .
Informacji udziela : Zbigniew Snelewski tel. 0-42 214-11-09
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-03-2003 r . o godzinie 915 .
Warunki przetargowe można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie .


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 19.02.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 19.02.2004 00:00. Wygasa 08.03.2004 00:00. Odsłon 2089, Wersja 2
Początek strony