Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego - 2007 (wygasły...)

GK 7050/45/2007 Rzgów, dnia 08.03.2007r.


Informacja o przetargu


Burmistrz Rzgowa, 95-030 Rzgów Plac 500 lecia 22 tel. 0-42 214-12-10, fax. 0-42 214-12-07 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zadania nie przekraczającej 60.000 euro.
Treść zadania:
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o granulacji :
- 0 – 31,5 mm 1000 ton
31,5 – 63,0 mm 500 ton
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2007r.
SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. Nr 14 lub przesyłką pocztową. Treść SWIZ dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do dnia 20.12.2007r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Kryterium oceny oferty jest cena. Nie obowiązuje wniesienie wadium. Oferty należy składać do dnia 26.03.2006r. do godziny 8:45 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają: W.Małecki, K.Kobus pok.14 tel. 0-42 214-12-33.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2006r. o godzinie 9:00
powrót...
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 12.03.2007
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 12.03.2007 00:00. Wygasa 26.03.2007 00:00. Odsłon 941, Wersja 1
Początek strony