Odpowiedź na pytania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E - ul. Lucerniana w Starej Gadce". (wygasły...)

Zapytanie do przetargu pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E - ul. Lucerniana w Starej Gadce":

SIWZ ust. VI. pkt. 2 określa wynagrodzenie za wykonane roboty jako ryczałt, natomiast wg §4  pkt. 1 umowy jako wynagrodzenie kosztorysowe. Prosimy o uściślenie formy wynagrodzenia za w/w postępowanie.

Odpowiedź: Roboty w w/w postępowaniu rozliczane będą w sposób kosztorysowy.

W Ust. VI. pkt. 2 SIWZ następuje zmiana treści:Cena  określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty niezbędne do wykonania zadania nie ujęte w dokumentacji projektowej lub remontowej.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 13.02.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.02.2012 00:00. Wygasa 20.03.2012 00:00. Odsłon 986, Wersja 1
Początek strony