Malowanie elewacji przedszkola w Rzgowie - 945 m2 (wygasły...)

Rzgów 02-10-2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów
Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11- 09
fax.(0-42)214-12-07
Do 30 000 EURO
Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne:
Malowanie elewacji przedszkola w Rzgowie - 945 m2
Termin rozpoczęcia październik 2003 r .
Termin zakończenia 31 - 10 2003 r. ( termin oczekiwany )
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być odebrana w siedzibie zamawiającego w pok. nr 6 w godzinach 730 - 14 30 .
Uprawniony do kontaktów z kontrahentami :
p. Zbigniew Snelewski tel 214-11-09
Termin składania ofert upływa 10- 10-2003 r . do godz. 900.
Rozpoczęcie otwierania ofert nastąpi 10 -10 -2003 w siedzibie zamawiającego o godz. 915
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych .
Jedynym kryterium oceny jest cena.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Warunki przetargowe są do odebrania nieodpłatnie w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Rzgów .
 Wadium 1 000 zł.

Podpisał :

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 03.10.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 03.10.2003 00:00. Wygasa 10.10.2003 00:00. Odsłon 885, Wersja 1
Początek strony