Zamówienie do 30 000 (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy prac dekarskich na strażnicy OSP Romanów. Pokrycie dotyczy obiektu parterowego. W zakres robót wejdą następujące prace:

1. Demontaż istniejącej blachodachówki  o łącznej powierzchni arkuszy 302m2. Całkowita powierzchnia rozbieranej połaci wynosi ca 280 m2. materiał z rozbiórki zostanie zdeponowany na terenie OSP Romanów.

2 Demontaż 3 kominków wentylacyjnych.

3. Demontaż łat i kontrłat o łącznej długości ca 1500 m 

4.Demontaż starej foli paroizolacyjnej.

5. Wykonania paroizolacji  z membrany min 180 g/m2             ilość materiału niezbędna do wykonania izolacji 375 m2.

6. Montaż łat drewnianych 4x5 cm o łacznej długości ca 1 000 m

7. Montaż kontrłat  2,5x5 cm              caa 500 mb

8. Pokrycie dachu blachodachówką  ca 280 m2. Przewidywane zużycie materiału 302 m2. Blachodachówka w kolorze czerwonym mat 0,5. 

9. Przewidywane zużycie blachy płaskiej  25 arkuszy 1, 25X 2, 00 m.

10. Kominek wentylacyjny systemowy  3 szt. 

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały montażowe.

Oferty należy składać wg wzoru oferty dołączonego do ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2014 roku do godziny 10.00 w zamkniętych ofertach  oznaczonych napisem OSP Romanów - roboty dekarskie.

Pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres mailowy: inwestycje@rzgow.pl . 

Zestawienie złożonych ofert  wraz z informacją o wybranej ofercie zostanie umieszczone w BIP Rzgów na stronie wyniki przetargów.


powrót...
Załączniki:
umowa
oferta
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 30.05.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 30.05.2014 00:00. Wygasa 09.06.2014 00:00. Odsłon 1243, Wersja 1
Początek strony