wykonanie remontu ulicy Zaratajka (wygasły...)15 - 07 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Zaratajka
w Rzgowie. Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni i podbudowy na powierzchni 648 m2.


.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 02-08-2004 r.
do godziny 8 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel. 0 - 42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-08-2004 r. o godzinie 815.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 31-08-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 15.09.2004 r.
Nie obowiązuje wniesienie wadium.powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 15.07.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.07.2004 00:00. Wygasa 02.08.2004 00:00. Odsłon 932, Wersja 1
Początek strony