OGŁOSZENIE - Wykaz działek należących do Gminy Rzgów na sprzedaż w drodze przetargu położonych w mie (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r. z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu / zł/

Uwagi

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

69/10

LD1P/00026145/3

855

65661,09

 

2

69/11

LD1P/00026145/3

837

62100,24

 

3

69/9

LD1P/00026145/3

239

 

Sprzedaż łączna z dz.68/4 w cenie brutto 59503,71 zł

4

68/4

LD1P/00021556/2

563

 

 

5

68/3

LD1P/00021556/2

996

73897,17

 

6

68/6

LD1P/00021556/2

1209

91261,08

 

           

            Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działek została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczne Na działkach brak naniesień budowlanych.

            Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej”2MN” i „5MN”dla których ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy.

            Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.            Informuje się, że osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionych  nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

            Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi  przetargi na sprzedaż podanych  nieruchomości.

 

            Rzgów. dn. 2013-09-23


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 24.09.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 24.09.2013 00:00. Wygasa 06.11.2013 00:00. Odsłon 1618, Wersja 1
Początek strony