przetarg nieograniczony na dostawy paliw płynnych (wygasły...)

Rzgów, 05.12.2003r.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów, 95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42) 214-12-10
fax.(0-42) 214-12-07
(Do 30 000 EURO)


Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy paliw płynnych
na potrzeby Urzędu Gminy RzgówTermin wykonania zamówienia – ciągłe dostawy w roku 2004.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być odebrana nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. nr 5 w godz. 7-15.
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Witold Małecki tel.(0-42) 214-11-42
Termin składania ofert upływa 18.12.2003 r. godz. 9.
Otwarcie ofert nastąpi 18. 12. 2003 r. w siedzibie zamawiającego o godz.10.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych
W przetargu zostaną zastosowane preferencje krajowe
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.12.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.12.2003 00:00. Wygasa 18.12.2003 00:00. Odsłon 888, Wersja 1
Początek strony