Przetargi nieograniczone ustne /licytacje/ na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rzgów / Rzgów, plac 500 lecia 22, tel.214-12-07,214-13-53/ ogłasza przetargi nieograniczone ustne/ licytacje/ na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowości Gospodarz, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone w Gospodarzu leżą na terenach z przeznaczeniem podstawowym- pod zabudowę mieszkaniową i przeznaczeniem dopuszczalnym- pod zabudowę usługową.
Lokalizacja zabudowy może być prowadzona według następujących zasad:
przednia nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą terenu,
wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
wysokość budynków gospodarczych- jedna kondygnacja,
intensywność zabudowy do 08/ stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej/,
zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej,
zachowanie minimum 40% powierzchni działki jako aktywnej przyrodniczo.
Wyszczególnione w ogłoszeniu działki pochodzą z dokonanego podziału geodezyjnego, stanowią normatywne działki budowlane. Nieruchomości te są wolne od obciążeń i zobowiązań
Przetargi odbędą się w dniu 8 listopada 2004 r, o godzinie12oow pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Rzgów.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do dnia 3.XI 2004r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu, Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2004-10-05

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargach nieograniczonych ustnych z dnia 2004-10-05

Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena netto do przetargu Uwagi
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej
95/32 26151 232
95/33 26151 235
95/34 26151 275
1 Razem 742 18817 Poł.w Gospodarzu
95/35 26151 236
95/36 26151 302
95/37 26151 216
2 Razem 754 20222 j.w.
95/38 26151 236
95/39 26151 301
95/40 26151 216
3 Razem 753 20195 j.w.
95/41 26151 236
95/42 26151 300
95/43 26151 216
4 Razem 752 20169 j.w.
95/44 26151 235
95/45 26151 299
95/46 26151 216
5 Razem 750 20115 j.w.
95/47 26151 236
95/48 26151 299
95/49 26151 216
6 Razem 751 20142 j.w.
95/50 26151 236
95/51 26151 297
95/52 26151 216
7 Razem 749 20088
95/53 26151 225
95/54 26151 283
95/55 26151 207
8 Razem 715 18132 j.w.
95/57 26151 236
95/58 26151 511
9 Razem 747 18944 j.w.
95/59 26151 236
95/60 26151 513
10 Razem 749 20088 j.w.
95/61 26151 236
95/62 26151 514
11 Razem 750 20115 j.w.
95/63 26151 236
95/64 26151 514
12 Razem 750 20115 j.w.
95/65 26151 236
95/66 26151 516
13 Razem 752 20169 j.w.
95/67 26151 236
95/68 26151 516
14 Razem 752 20169 j.w.
15 95/74 26151 1635 35283 j.w.
powrót...
Załączniki:
20041005_gos_zal_1.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 06.10.2004
Opublikowana przez Edmund Cieślik dnia 06.10.2004 00:00. Wygasa 08.11.2004 00:00. Odsłon 1088, Wersja 1
Początek strony