przetarg nieograniczony na dostawę elementów betonowych i żelbetowych celem wykonania systemów odwod (wygasły...)17 - 05 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-12-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elementów betonowych i żelbetowych celem wykonania systemów odwodnieniowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin wykonania dostaw: sukcesywnie do dnia 30.11.2004 r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dn. 02.06.2004 r.
do godz. 845 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1
oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów,
Informacji udzielają : Roman Charczuk, Jan Pruś, pok. 14 tel. 0-42 214-12-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Nie obowiązuje wniesienie wadium.
SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzgów, w pok. 14 lub przesyłką za zaliczeniem pocztowym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-06-2004 r. o godzinie 900 w pok. 18.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 01-07-2004 roku


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 17.05.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 17.05.2004 00:00. Wygasa 02.06.2004 00:00. Odsłon 847, Wersja 1
Początek strony