Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IV/39/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Załączniki:
IV_39_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/40/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
IV_40_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/43/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów
Załączniki:
IV_43_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/44/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr III/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rzgowie
Załączniki:
IV_44_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/45/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
Załączniki:
IV_45_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/38/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Załączniki:
IV_38_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 05.02.2019 , wersja 1
Początek strony