Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/110/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Załączniki:
XII_110_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Wiceprzewodniczący Rady Miejskie dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 16.07.2019 , wersja 1
Numer: XI/102/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Załączniki:
XI_102_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: XI/101/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XI_101_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: XI/103/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
XI_103_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: XI/107/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XI_107_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.06.2019 , wersja 1
Numer: XI/105/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4065 z dn. 17.07.2019 r.
Załączniki:
XI_105_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: XI/104/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4064 z dn. 17.07.2019 r.
Załączniki:
XI_104_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: XI/108/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4227 z dn. 24.07.2019 r.
Załączniki:
XI_108_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 24.07.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.07.2019 , wersja 1
Numer: IX/96/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Rzgów w miejscowości Tadzin
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 3429 z dn. 19.06.2019 r.
Załączniki:
IX_96_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: X/98/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rzgowa wotum zaufania
Załączniki:
X_98_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: X/99/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2018 r.
Załączniki:
X_99_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: X/100/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Załączniki:
X_100_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/84/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Gminą Ksawerów w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Rzgowa przez Gminę Ksawerów
Załączniki:
IX_84_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/85/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
IX_85_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/87/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
IX_87_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/88/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów
Załączniki:
IX_88_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/89/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 228 położonej w Rzgowie
Załączniki:
IX_89_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/90/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 248 położonej w Rzgowie
Załączniki:
IX_90_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/91/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 107/2 położonej w Rzgowie
Załączniki:
IX_91_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/92/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 147/2 położonej w Rzgowie
Załączniki:
IX_92_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/94/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie
Załączniki:
IX_94_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/97/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 3430 z dn. 19.06.2019 r.
Załączniki:
IX_97_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/93/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 3427 z dn. 19.06.2019 r.
Załączniki:
IX_93_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/83/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 3426 z dn. 19.06.2019 r.
Załączniki:
IX_83_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Burmistrz Rzgowa dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/95/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 3428 z dn. 19.06.2019 r.
Załączniki:
IX_95_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 04.06.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 19.06.2019 , wersja 2
 1 2 3 
Początek strony