Uchwały Rady 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VIII/77/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów"
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.08.2012.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.08.2012 , wersja 1
Numer: VII/61/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Załączniki:
vii_61_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/60/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/62/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/65/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana: XXXVII/242/2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzgów.
Załączniki:
vii_65_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/64/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Rzgowie
prowadzone przez Gminę Rzgów
Załączniki:
vii_64_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 2
Numer: VII/63/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
vii_63_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 3
Numer: VII/66/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania
za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działki nr 271/2
271/9 położone w obrębie Starowa Góra od P. Krzysztofa Dziedzic, P. Jerzego
Dziedzic, P. Przemysława Dziedzic i P. Niny Łyczek z d. Dziedzic
Załączniki:
vii_66_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/67/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania
za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działki : nr 262/10, 262/14,
263/6, 263/10, 265/5 i 265/7 położone w obrębie Stara Gadka od P. Ścigaczewskiej Czesławy i od P. Ścigaczewskiego Włodzimierza
Załączniki:
vii_67_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/68/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do zakupu w drodze aktu notarialnego na rzecz Gminy Rzgów działki nr 483/8 położonej w obrębie Starowa Góra od P. Violetty i Stanisława małż. Szwedkowicz.
Załączniki:
vii_68_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/69/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rzgów w drodze bezprzetargowej
Załączniki:
vii_69_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/70/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
vii_70_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VII/71/2011, Z dnia: 18.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
vii_71_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.06.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.06.2011 , wersja 1
Numer: VI/54/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/55/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/56/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Rzgowie
Załączniki:
vi_56_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/57/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Rzgów
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/58/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.05.2011 , wersja 1
Numer: VI/59/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 10.05.2011 , wersja 1
Numer: V/38/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów, rejon ulicy Glinianej z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
Załączniki:
v_38_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/40/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie zgodności rozwiązań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów.
Załączniki:
v_40_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/42/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana: XVII/102/2007
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka, Gospodarz rejon
ul. Czartoryskiego-Nasiennej-Kombajnowej ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonego
Uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 grudnia 2007 r.
Załączniki:
v_42_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/43/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara
Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego – Nasiennej - Kombajnowej
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/44/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta RZGOWA,
rejon ulic Grodziska – Południowa – Gliniana i części wsi Grodzisko
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
Numer: V/45/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rzgów do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD - UJ RAZEM”.
Załączniki:
v_45_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.04.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 12.04.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony