Uchwały Rady 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/107/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę nr 45/13 położoną w mieście Rzgów od P. Wiesława i Anny małż. Śwituniak

Załączniki:
xi_107_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/108/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wykupu w drodze aktu notarialnego na rzecz Gminy Rzgów działki nr 119/2 położonej Romanowie od Pani Bożeny Malkowskiej- Lepretre

Załączniki:
 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/109/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie apelu dotyczącego reaktywowania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Ortopedycznej Szpitala w Tuszynie.

Załączniki:
xi_109_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/103/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.10.2011 , wersja 1
Numer: X/87/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Załączniki:
x_87_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/88/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
Załączniki:
x_88_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/89/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/90/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/91/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w statucie jednostki pomocniczej Gminy Rzgów -sołectwa Rzgów I
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/92/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w statucie jednostki pomocniczej Gminy Rzgów -sołectwa Rzgów II
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/93/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana: LIII/409/2010
w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/409/2010 dotyczącej dostosowania warunków geograficzno-przestrzennych i uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania 
Załączniki:
x_93_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: X/94/2011, Z dnia: 17.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wykupu w drodze aktu notarialnego na rzecz Gminy Rzgów działek nr 187/21, 187/23 i 187/25 położonych w Bronisinie Dworskim od P. Stanisława i Ewy małż. Bednarczyk zam. Bronisin Dworski nr 8a
Załączniki:
x_94_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.08.2011 , wersja 1
Numer: IX/83/2011, Z dnia: 12.07.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów
na lata 2011-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 25.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/84/2011, Z dnia: 12.07.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 25.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/85/2011, Z dnia: 12.07.2011, Zmieniana:  
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planów likwidacji oddziału urologii i onkologii urologicznej oraz oddziału chirurgii klatki piersiowej Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie
Załączniki:
ix_85_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 25.07.2011 , wersja 1
Numer: IX/86/2011, Z dnia: 12.07.2011, Zmieniana:  
w sprawie apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o akceptację przedłożonej przez Urząd Miejski w Rzgowie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dotyczących drogi krajowej Nr 1, obwodnicy miasta Rzgowa i Strefy Aktywności Gospodarczej
Załączniki:
ix_86_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 25.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/72/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego
Załączniki:
viii_72_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzich dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/73/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzich dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/74/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie odwołania inkasentów opłaty targowej
Załączniki:
viii_74_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/75/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
viii_75_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/76/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
viii_76_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzich dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/78/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
Załączniki:
viii_78_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/79/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Rzgów za 2010 rok
Załączniki:
viii_79_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/80/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za 2010 rok
Załączniki:
viii_80_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
Numer: VIII/81/2011, Z dnia: 15.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/426/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin, psychologów, pedagogów, logopedów oraz niektórych nauczycieli przedszkoli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów
Załączniki:
viii_81_2011.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 05.07.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony