Uchwały Rady 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/130/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat na część działki nr 1893 położonej w Rzgowie stanowiącej własność Gminy Rzgów o pow. 10 m2 pod kioskiem przemysłowo-spożywczym – od P. Lidii Pacholskiej

Załączniki:
xiv_130_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/131/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Nadrzecznej (działki 1874 i 1093/56)

w granicach określonych w załączniku graficznym

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/132/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działki nr 67/5, 67/7, 67/2, 64/2 położone w obrębie Grodzisko-Konstantyna od P. Grzegorza Mikinki

Załączniki:
xiv_132_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIV/133/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodzisku
Załączniki:
xiv_133_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 08.12.2011 , wersja 1
Numer: XIII/115/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów 

na lata  2011-2018

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/116/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/117/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana: IV/28/2011

zmieniająca uchwałę Nr IV/28/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych

w 2011 roku

Załączniki:
xiii_117_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/118/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa

Załączniki:
xiii_118_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011 , wersja 1
Numer: XIII/119/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę  nr 572/2 położoną w obrębie  Starowa  Góra stanowiącą współwłasność Agnieszki Lesz i jej  małoletniego syna Mateusza Lesz

Załączniki:
xiii_119_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/110/2011, Z dnia: 04.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/111/2011, Z dnia: 04.10.2011, Zmieniana: XI/98/2011

w sprawie współpracy Gminy Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim  w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantyna Etap II” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-  Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

 

Załączniki:
xii_111_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/112/2011, Z dnia: 04.10.2011, Zmieniana: XI/99/2011

Uchylająca Uchwałę Nr XI/99/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5 m –Sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II

Załączniki:
xii_112_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/113/2011, Z dnia: 04.10.2011, Zmieniana: XI/100/2011

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Rzgów środków finansowych stanowiących udział własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5 m –Sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II  w 2012 r.

Załączniki:
xii_113_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/114/2011, Z dnia: 04.10.2011, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia w 2012 r. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacji celowej  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5 m –Sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II

Załączniki:
xii_114_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 11.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/95/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018 

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/96/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2011
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/97/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana: IV/28/2011

zmieniająca uchwałę Nr IV/28/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku

Załączniki:
xi_97_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/98/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie współpracy Gminy Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim  w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- sołectwo Grodzisko Konstantyna etap II ” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Załączniki:
xi_98_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/99/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5 m –sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II”

Załączniki:
xi_99_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/100/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Rzgów środków finansowych stanowiących pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na   odcinku 440,5 m –sołectwo Grodzisko-Konstantyna –etap II”  w 2012 r.

Załączniki:
xi_100_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/101/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Załączniki:
xi_101_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/102/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana: XXXVII/252/2009

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
xi_102_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/104/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działki nr 63/3, 63/6, 63/8 położone w obrębie Grodzisko miejscowość Konstantyna od Pani Stanisławy Głaszcz

Załączniki:
xi_104_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/105/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działkę nr 78/8 położoną w obrębie Stara Gadka od Pana Zenona Popy

Załączniki:
xi_105_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/106/2011, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rzgów działki nr 668/5 i nr 668/6 położone w mieście Rzgów od P. Ewy i Jana małż. Pluta

Załączniki:
xi_106_2011.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.10.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony