Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXII/304/2013, Z dnia: 10.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXII/305/2013, Z dnia: 10.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391 położonych w obrębie geodezyjnym Kalino
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/281/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2013
Załączniki:
xxxi_281_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/282/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2013-2015
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/283/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/284/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 2
Numer: XXXI/285/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxi_285_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/286/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XXIX/260/2012
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/260/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r.
Załączniki:
xxxi_286_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/288/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
Załączniki:
xxxi_288_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/289/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze uczestnika do realizacji projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Załączniki:
xxxi_289_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/290/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
xxxi_290_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/291/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/292/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Kopernika – Górna – Bema - Łódzka
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/293/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Bema - Górna – Słoneczna - Łódzka
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/294/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/295/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/301/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
xxxi_301_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/302/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 418/11 położonej w Starowej Górze
Załączniki:
xxxi_302_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/303/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 669/1 położonej w Rzgowie
Załączniki:
xxxi_303_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/287/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z budową drogi

 

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXIII/307/2013 z dnia 23.04.2013 r.  

Załączniki:
xxxi_287_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013 , wersja 2
Numer: XXXI/296/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2605 z dnia 10.05.2013 r. 

Załączniki:
xxxi_296_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/297/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Guzewie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2606 z dn. 10.05.2013 r. 

Załączniki:
xxxi_297_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/298/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2607 z dn. 10.05.2013 r. 

Załączniki:
xxxi_298_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/300/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2608 z dn. 10.05.2013 r.  

Załączniki:
xxxi_300_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013 , wersja 1
Numer: XXX/269/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 31.01.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony