Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVI/326/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Załączniki:
xxxvi_326_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/327/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
xxxvi_327_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/328/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 109/2 położonej w Starowej Górze
Załączniki:
xxxvi_328_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/329/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 202/1 położonej w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxvi_329_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/330/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana: XXXIII/306/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/306/2013 w sprawie uczestniczenia Gminy Rzgów w kosztach związanych z funkcjonowaniem Policji
Załączniki:
xxxvi_330_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/331/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana: XXXIV/314/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/332/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2012
Załączniki:
xxxvi_332_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/333/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
Załączniki:
xxxvi_333_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/322/2013, Z dnia: 11.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3290 z dn. 14.06.2013 r. 

Deklaracja wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2013 r.

Załączniki:
xxxv_322_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/311/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/312/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka rejon ul. Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3 i część działki 110/5) nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”
Załączniki:
xxxiv_312_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/314/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/315/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr  91/5,  91/6, 91/7,  91/8, 91/9,  91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14)
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/316/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4)
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/317/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/289/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze uczestnika do realizacji projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Załączniki:
xxxiv_317_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/318/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie, Filia w Łodzi
Załączniki:
xxxiv_318_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/320/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 1510/1 położonej w Rzgowie
Załączniki:
xxxiv_320_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/321/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulic w Bronisinie Dworskim

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3507 z dn. 04.07.2013 r. 

Załączniki:
xxxiv_321_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/313/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka rejon ulicy Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3, i część działki 110/5)

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3566 z dn. 08.07.2013 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/319/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 3506 z dn. 04.07.2013 r. 

Załączniki:
xxxiv_319_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 23.06.2016 , wersja 2
Numer: XXXIII/306/2013, Z dnia: 23.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie uczestniczenia Gminy Rzgów w kosztach związanych z funkcjonowaniem Policji
Załączniki:
xxxiii_306_2013.docx
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/307/2013, Z dnia: 23.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/287/2013 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z budową drogi
Załączniki:
xxxiii_307_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/308/2013, Z dnia: 23.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/309/2013, Z dnia: 23.04.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxiii_309_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/310/2013, Z dnia: 23.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ PO 31 MAJA 2013 R.

Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2756 z dnia 16 maja 2013 r. 

 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.05.2013 , wersja 2
 1 2 3 4 5 
Początek strony