Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIX/354/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4873 z dn. 15.11.2013 r. 

Załączniki:
xxxix_354_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/355/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4874 z dn. 15.11.2013 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/341/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2018

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/342/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/343/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji zadania publicznego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, zabezpieczenia środków finansowych własnych  oraz złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzew”

Załączniki:
xxxviii_343_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/344/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia dotacji celowej w 2014 r. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz- Guzew”

Załączniki:
xxxviii_344_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/345/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxviii_345_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.09.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 2
Numer: XXXVIII/346/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Górnej
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/347/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w drodze bezprzetargowej na lokal użytkowy dla Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM Łódź Sp. z o.o.

Załączniki:
xxxviii_347_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/348/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 191/1 i 192/1 położonych obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_348_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/349/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 203/1 położonej w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_349_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/350/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 189/1, 194/1 i 195/1 położonych w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_350_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/351/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4630 z dn. 24.10.2013 r. 

Załączniki:
xxxviii_351_2013 .pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 25.09.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.10.2013 , wersja 2
Numer: XXXVIII/352/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 4631 z dn. 24.10.2013 r. 

Załączniki:
xxxviii_352_2013 .pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/334/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata  2013-2018

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/335/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/336/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxvii_336_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/337/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 126/7 położonej w obrębie geodezyjnym Romanów
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/338/2012, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 168/6 położonej w Czyżeminku 
Załączniki:
 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/338/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 168/6 położonej w Czyżeminku 
Załączniki:
xxxvii_338_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/339/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 167/5 położonej w Czyżeminku
Załączniki:
xxxvii_339_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/340/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału 108/168 części nieruchomości oznaczonej numerem działki 2190, położonej w Rzgowie
Załączniki:
xxxvii_340_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/323/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/324/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/325/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxvi_325_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 2
 1 2 3 4 5 
Początek strony