Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIX/354/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4873 z dn. 15.11.2013 r. 

Załączniki:
xxxix_354_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/355/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4874 z dn. 15.11.2013 r. 

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/341/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2018

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/342/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/343/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji zadania publicznego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”, zabezpieczenia środków finansowych własnych  oraz złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzew”

Załączniki:
xxxviii_343_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/344/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia dotacji celowej w 2014 r. od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz- Guzew”

Załączniki:
xxxviii_344_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/345/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxviii_345_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.09.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 2
Numer: XXXVIII/346/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Górnej
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/347/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w drodze bezprzetargowej na lokal użytkowy dla Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM Łódź Sp. z o.o.

Załączniki:
xxxviii_347_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/348/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 191/1 i 192/1 położonych obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_348_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/349/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 203/1 położonej w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_349_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/350/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 189/1, 194/1 i 195/1 położonych w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_350_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/351/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4630 z dn. 24.10.2013 r. 

Załączniki:
xxxviii_351_2013 .pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.09.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.10.2013 , wersja 2
Numer: XXXVIII/352/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 4631 z dn. 24.10.2013 r. 

Załączniki:
xxxviii_352_2013 .pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/334/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata  2013-2018

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/335/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/336/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxvii_336_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/337/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 126/7 położonej w obrębie geodezyjnym Romanów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/338/2012, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 168/6 położonej w Czyżeminku 
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/338/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 168/6 położonej w Czyżeminku 
Załączniki:
xxxvii_338_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/339/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 167/5 położonej w Czyżeminku
Załączniki:
xxxvii_339_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/340/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału 108/168 części nieruchomości oznaczonej numerem działki 2190, położonej w Rzgowie
Załączniki:
xxxvii_340_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/323/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/324/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/325/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxvi_325_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 26.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 2
 1 2 3 4 5 
Początek strony