Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXXI/297/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Guzewie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 2606 z dn. 10.05.2013 r. 

Załączniki:
xxxi_297_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.05.2013 , wersja 1
Numer: XLI/374/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/362/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

Załączniki:
xl_362_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/380/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rzgów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 320 z dnia 27.01.2014 r. 

Załączniki:
xli_380_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXVI/321/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulic w Bronisinie Dworskim

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3507 z dn. 04.07.2013 r. 

Załączniki:
xxxiv_321_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 18.07.2013 , wersja 1
Numer: XL/358/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXII/304/2013, Z dnia: 10.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 15.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 15.04.2013 , wersja 1
Numer: XLI/375/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xli_375_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XL/366/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 5789 w dniu 23.12.2013 r.

Załączniki:
xl_366_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/345/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana: XXX/273/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xxxviii_345_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.09.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 2
Numer: XL/359/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2014 roku

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 5417 z dnia 10.12.2013 r. 

Załączniki:
xl_359_2013 .pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXVIII/341/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2018

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/282/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2013-2015
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/316/2013, Z dnia: 05.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4)
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 13.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/322/2013, Z dnia: 11.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3290 z dn. 14.06.2013 r. 

Deklaracja wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2013 r.

Załączniki:
xxxv_322_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.06.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXVI/333/2013, Z dnia: 26.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
Załączniki:
xxxvi_333_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/277/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulicy Nadrzecznej (działki 1874 i 1093/56)

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 968 z dn. 21.02.2013 r. 

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.02.2013 , wersja 1
Numer: XLI/371/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)
Załączniki:
xli_371_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXIX/353/2013, Z dnia: 28.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 30.10.2013 , wersja 1
Numer: XXX/278/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 1439 z dn. 11.03.2013 r. 

Załączniki:
xxx_278_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.03.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.03.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/287/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z budową drogi

 

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXIII/307/2013 z dnia 23.04.2013 r.  

Załączniki:
xxxi_287_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 26.04.2013 , wersja 2
Numer: XXXVIII/348/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 191/1 i 192/1 położonych obrębie Huta Wiskicka-Tadzin

Załączniki:
xxxviii_348_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 01.10.2013 , wersja 1
Numer: XXXVII/339/2013, Z dnia: 07.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 167/5 położonej w Czyżeminku
Załączniki:
xxxvii_339_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 09.08.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/310/2013, Z dnia: 23.04.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ PO 31 MAJA 2013 R.

Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2756 z dnia 16 maja 2013 r. 

 

Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 23.04.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 22.05.2013 , wersja 2
Numer: XLI/368/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana: XXIII/211/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 

Opublikowano w Dz. Urz. z 2014 r. poz. 241 z dnia 17 stycznia 2014 r. 

Załączniki:
xli_368_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.01.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony