Uchwały Rady 2013

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: XLI/369/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna
Załączniki:
xli_369_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/370/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. Łódzka - Graniczna

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 286 z dnia 22.01.2014 r. 

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/371/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)
Załączniki:
xli_371_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/372/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Inspektowej (działka nr 384/28)

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 287 z dnia 22.01.2014 r.  

Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 24.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/373/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2018
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/374/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/375/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
Załączniki:
xli_375_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/376/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/377/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 319 z dn. 27.01.2014 r. 

Załączniki:
xli_377_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014 , wersja 1
Numer: XLI/378/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2013-2020
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/379/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  
sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1691/5 i nr 1691/6 położonych w Rzgowie
Załączniki:
xli_379_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.12.2013 , wersja 1
Numer: XLI/380/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rzgów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 320 z dnia 27.01.2014 r. 

Załączniki:
xli_380_2013.pdf
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.01.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony