Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LVIII/450/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodzisku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4626 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/453/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie budowy pomnika w Guzewie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4629 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/449/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kalinko
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/446/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2018 - 2023
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/455/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/445/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4623 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 2
Numer: LVIII/454/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4630 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/456/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - działki nr 107 obrębu Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/458/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/447/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4624 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/457/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - działki nr 147 obrębu Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/451/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Guzewie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4627 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/448/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr LIV/433/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4625 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/452/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy placowi w Guzewie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4628 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/444/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVII/440/2018, Z dnia: 10.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LVII_440_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.09.2018 , wersja 1
Numer: LVII/443/2018, Z dnia: 10.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4361 z dn. 31.08.2018 r.
Załączniki:
LVII_443_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.09.2018 , wersja 1
Numer: LVII/442/2018, Z dnia: 10.08.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
LVII_442_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018 , wersja 1
Numer: LVII/441/2018, Z dnia: 10.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4360 z dn. 31.08.2018 r.
Załączniki:
LVII_441_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 04.09.2018 , wersja 2
Numer: LVI/437/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4120 z dn. 14.08.2018 r.
Załączniki:
LVI_437_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018 , wersja 1
Numer: LVI/438/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4121 z dn. 14.08.2018 r.
Załączniki:
LVI_438_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.08.2018 , wersja 1
Numer: LVI/439/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Załączniki:
LVI_439_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 02.08.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 02.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/436/2018, Z dnia: 12.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
LV_436_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2018 , wersja 1
Numer: LIV/429/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
LIV_429_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIV/430/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3624 z dn. 18.07.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 25.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony