Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LX/474/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LX_474_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: LX/475/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
LX_475_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: LX/476/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
LX_476_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 24.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/461/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Łodzi przez Gminę Rzgów
Załączniki:
LIX_461_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/463/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LIX_463_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/465/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku.
Załączniki:
LIX_465_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/466/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2.
Załączniki:
LIX_466_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/467/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-Tadzin
Załączniki:
LIX_467_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/468/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2.
Załączniki:
LIX_468_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/469/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
Załączniki:
LIX_469_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/470/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu użytkowego
Załączniki:
LIX_470_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 01.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/462/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie Statutu Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4979 z dn. 02.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_462_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 02.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/459/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5338 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_459_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/472/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5342 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_472_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 2
Numer: LIX/464/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5340 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_464_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 2
Numer: LIX/460/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5339 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_460_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/471/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/458/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5341 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_471_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 1
Numer: LIX/473/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5343 z dn. 17.10.2018 r.
Załączniki:
LIX_473_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 18.10.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/444/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/446/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2018 - 2023
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/449/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kalinko
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/455/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/456/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - działki nr 107 obrębu Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/457/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - działki nr 147 obrębu Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/448/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr LIV/433/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4625 z dn. 19.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony