Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LIV/429/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
LIV_429_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIV/435/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLVII/354/2006 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów ograniczonej ul. Zachodnią, ul. Rudzką, ul. Cmentarną i granicami działek o nr ewid.: 659/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5
Załączniki:
LIV_435_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIV/434/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu tworzącego do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Załączniki:
LIV_434_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIV/431/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew oraz zmiany uchwały Nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIV/427/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
LIV_427_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIV/428/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
LIV_428_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/425/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3279 z dn. 27.06.2018 r.
Załączniki:
LIII_425_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/423/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy
Załączniki:
LIII_423_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/419/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Załączniki:
LIII_419_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/421/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3278 z dn. 27.06.2018 r.
Załączniki:
LIII_421_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 2
Numer: LIII/418/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2017 r.
Załączniki:
LIII_418_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/420/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LIII_420_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/417/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3277 z dn. 27.06.2018 r.
Załączniki:
LIII_417_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/422/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
LIII_422_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: LIII/424/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Rzgów do zasobów dróg gminnych, dróg zbiorczych znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w miejscowości Starowa Góra
Załączniki:
LIII_424_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: LII/416/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LII_416_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/408/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LI_408_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: LI/411/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
LI_411_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: LI/415/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
LI_415_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: LI/409/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2714 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_409_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 2
Numer: LI/412/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2715 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_412_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/413/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów oraz sposobu ich rozliczania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2716 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_413_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/414/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2717 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_414_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/410/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
LI_410_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: L/405/2018, Z dnia: 20.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
L_405_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony