Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVII/377/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2018
Załączniki:
XLVII_377_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/378/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLVII_378_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/379/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.
Załączniki:
XLVII_379_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/380/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzgów na lata 2018-2020
Załączniki:
XLVII_380_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/381/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Szparagowej, ul. Katowickiej, granica cmentarza
Załączniki:
XLVII_381_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/382/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa (działki o nr ewid. 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 1202, 1203, 1204, 1205/2, 1205/1, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2180, 2181, część działki nr 898 i 1201)
Załączniki:
XLVII_382_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/383/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Starowa Góra gmina Rzgów działka 376 oraz część działki 367 i 366/19
Załączniki:
XLVII_383_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/384/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1)
Załączniki:
XLVII_384_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVII/385/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka 246/4, droga bez nazwy
Załączniki:
XLVII_385_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 2
Numer: XLVII/387/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”
Załączniki:
XLVII_387_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/371/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XXXIII/248/2017
w sprawie odwołania i powołania Redaktora Naczelnego czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina” oraz zmiany uchwały Nr XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 marca 2017 r.
Załączniki:
XLVI_371_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/372/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
Załączniki:
XLVI_372_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/373/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Załączniki:
XLVI_373_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/374/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana: XLV/364/2017
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
XLVI_374_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018 , wersja 2
Numer: XLVI/375/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon części wsi Babichy położony w gminie Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018 , wersja 1
Numer: XLVI/376/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, umowy najmu lokalu użytkowego
Załączniki:
XLVI_376_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 07.02.2018 , wersja 1
Początek strony