Projekty uchwał na XLII sesję Rady w dn. 25.10.2017 r. (wygasły...)

Projekty uchwał na XLII sesję Rady w dn. 25.10.2017 r.:
1. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2016/2017.
2. projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038. (DRUK 1)
3. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017. (DRUK 2)
4. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku. (DRUK 3)
5. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 (DRUK 4)
6. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów dla działek nr 682/1, 682/2. (DRUK 5)
7. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Czyżeminek dla działek nr 122/14, 125, 126/5, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2 oraz części działki nr 139 położonych w gminie Rzgów. (DRUK 6)
8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą. (DRUK 7)
9. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (DRUK 11)
10. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie. (DRUK 8)
11. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie. (DRUK 9)
12. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie. (DRUK 10)
13. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa. (DRUK 12)
14. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa. (DRUK 13)
15. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Prawda. (DRUK 14)
16. projektu uchwały w sprawie zakupu i postanowienia małej wiaty przystankowej na terenie chodnika w pasie drogowym na wprost Parku im. A. Mickiewicza. (DRUK 15)powrót...
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.10.2017
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.10.2017 16:41. Wygasa 07.11.2017 00:00. Odsłon 8326
Wersja : 1 2 
Początek strony