Projekty Uchwał

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu dot. bezpłatnego przejazdu odcinkiem autostrady A1 Tuszyn
projekt
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2016 Utworzono: 16.03.2016
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 kwietnia
projekt
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2016 Utworzono: 16.03.2016
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Pow
projekt
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2016 Utworzono: 16.03.2016
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016
projekt
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2016 Utworzono: 16.03.2016
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2019.
projekt uchwały
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2016 Utworzono: 16.03.2016
Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej
druk 13
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 16.02.2016
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w postaci suro
druk 5
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 19.02.2016
Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie realizacji
druk 4
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2016 Utworzono: 19.02.2016
INFORMACJA O SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH ZA 2015 ROK NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO
na sesję
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2016 Utworzono: 16.02.2016
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2016
druk 12
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2016 Utworzono: 16.02.2016
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 grudnia 201
druk 11
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2016 Utworzono: 16.02.2016
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 grudnia 201
druk 10
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2016 Utworzono: 16.02.2016
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Prawda
ulica
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.
pomoc
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Pow
zmian drogi
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016
zmiany w budżecie
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez
projekt
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2016 Utworzono: 09.02.2016
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 66 położonej w Konstantynie
projekt
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2016 Utworzono: 08.02.2016
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicz
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina R
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2016 Utworzono: 02.02.2016
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zak
DRUK 6
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2016 Utworzono: 14.01.2016
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na moderniza
DRUK 5
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2016 Utworzono: 14.01.2016
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016
DRUK 3
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2016 Utworzono: 14.01.2016
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Stadionu im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie znajdu
DRUK 9
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh
DRUK 8
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w postaci suro
DRUK 7
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
aktualne... Początek strony