Imienne wykazy głosowań na III sesji RM w dn. 19.12.2018 r.

Imienne wykazy głosowań na III sesji RM w dn. 19.12.2018 r.
powrót...
Załączniki:
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie
wyniki_glosowania_uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV_364_2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wscho
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego n
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Rzgowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie
wyniki_glosowania_w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2019
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rzgowie
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII_447_2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawi
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019
wyniki_glosowania_uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX_392_2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowe
wyniki_glosowania_w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2019
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet sołtysom
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
wyniki_głosowania_uchwały w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użyt
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
wyniki_glosowania_uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowy
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Dorota Szafrańska dnia 20.12.2018
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 20.12.2018 16:40. Wygasa 30.11.2023 00:00. Odsłon 122
Początek strony