Zawiadomienia

obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Informacja - dotacja celowa dla spółek wodnych
Burmistrz Rzgowa informuje o możliwości uzyskania przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Rzgów obe
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów
OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka nr 246/4, droga bez nazwy
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka nr 246/4, droga bez nazwy
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Ogłoszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Ogłoszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Obwieszczenie Burmistrza Rzgowa
Burmistrza Rzgowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Rzgowie uchwał:Nr XLIX/395/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów i
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka - Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów.Projekt miejscowe
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2018 Utworzono: 24.04.2018
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. uprawy bulw
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. uprawy bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczania ich wewnątrz Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2018 Utworzono: 11.04.2018
Uwaga Afrykański Pomór Świń - informacje!
w załączeniu broszury informacyjne dotyczące choroby ASF
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2017 Utworzono: 12.08.2017
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony