Zawiadomienia

OBWIESZCZENIE RDOŚ WS.„Budowa chodnika jednostronnego, przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Glinianej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego R-A (Struga).”
OBWIESZCZENIE RDOŚ WS.„Budowa chodnika jednostronnego, przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Glinianej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego  R-A (Struga).”
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rzgowie uchwały Nr LIV/431/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2018r., dotyczącego budowy Trasy Górna III
obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2018r., dotyczącego budowy Trasy Górna III
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2018r., dotyczącego budowy Trasy Górna III
obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2018r., dotyczącego budowy Trasy Górna III
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Susza 2018 - wnioski o szacowanie szkód
Burmistrz Rzgowa  informuje, że w Urzędzie Miejskim w Rzgowie można składać wnioski w celu określenia strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołów
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 27.06.2018
Wyniki - dotacja celowa dla spółek wodnych
Burmistrz Rzgowa informuje o wynikach naboru wniosków spółek wodnych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymywanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. uprawy bulw
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. uprawy bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczania ich wewnątrz Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2018 Utworzono: 11.04.2018
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2017 Utworzono: 12.08.2017
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony