Zawiadomienia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:- dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowicka, droga przez wieś Guzew-B
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządz
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządz
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospod
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gospodarz (cz. działek nr 143/1, 143/2, 144/3, 144/4) rozwiązaniami
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospod
Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości protokół z przeprowadzenia w dniu 07 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Rzgowie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Zawiadomienie o sporządzeniu projektu "Strategii rozwoju gminy Rzgów-aktualizacja 2017"
Zawiadomienie o sporządzeniu projektu "Strategii rozwoju gminy Rzgów-aktualizacja 2017"
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla dz nr
Burmistrz Rzgowa informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 24.10.2017
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna - Górna - Kopernika - Łódzka
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2017 Utworzono: 10.10.2017
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2017 Utworzono: 12.08.2017
Informacja Burmistrza Rzgowa o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych
Informacja Burmistrza Rzgowa o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Aktualizacja podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - 2017r.
Aktualizacja podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Informacja o obowiązujących procedurach prawa przy szacowaniu szkód w uprawach rolnych i płodach rol
Informacja o obowiązujących procedurach prawa przy szacowaniu szkód w uprawach rolnych i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 24.02.2017
Ostrzeżenie dotyczące sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia
Ostrzeżenie dotyczące sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia (w załączeniu)
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2017 Utworzono: 14.02.2017
Ogłoszenie dla hodowców drobiu, gołębi, bażantów, kuropatw, indyków oraz innych bezgrzebieniowców.
Ogłoszenie dla hodowców drobiu, gołębi, bażantów, kuropatw, indyków oraz innych bezgrzebieniowców.W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwiej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 oraz przypadk&oacu
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń
W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiologiczną odnoszącą się do afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przesyła ulotki informacyjne dotyczące ASF (ulotka w załączeniu).
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu
Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe proje
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2014 Utworzono: 08.09.2014
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
"Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kalinie w gminie Rzgów - etap 2012"
"Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kalinie w gminie Rzgów - etap 2012"
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2012 Utworzono: 04.09.2012
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony