Zawiadomienia

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2017 Utworzono: 12.08.2017
ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2017 Utworzono: 02.08.2017
Ogłoszenie nt. treningu systemu ostrzegania i alarmowania
Dnia 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 na terenie gminy Rzgów wyemitowany zostanie dźwięk syren alarmowych. Przedsięwzięcie związane jest z ogól
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 31.07.2017
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospod
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna-Górna-Kopernika-Łódzka rozwiązaniami.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu z
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gospodarz (cz. działek nr 143/1, 143/2, 144/3, 144/4) rozwiązaniami.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrze
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna - Górna - Kopernika - Łódzka- dla części wsi Gospodarz (cz. działek nr
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 07.07.2017
obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „
obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032”
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Komunikaty WIORIN w Łodzi o zagrożeniu upraw roślin - ziemniak, jabłoń
Komunikaty w załączeniu
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Nowelizacja ustawy dot. wycinki drzew
Od 17 czerwca 2017 roku ( od soboty ) zaczynają obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Osoby fizyczne, które planują wyrąb, muszą zgłosić to w gminie. Tak wynika z
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw rośli
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw roślin - śliwa domowa
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Informacja Burmistrza Rzgowa o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych
Informacja Burmistrza Rzgowa o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw rośli
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw roślin
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Apel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi do rolników na temat stosowania
Apel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w załączeniu
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Aktualizacja podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - 2017r.
Aktualizacja podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. zasad uprawy
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. zasad uprawy bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczania ich wewnątrz Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 201
Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Informacja o obowiązujących procedurach prawa przy szacowaniu szkód w uprawach rolnych i płodach rol
Informacja o obowiązujących procedurach prawa przy szacowaniu szkód w uprawach rolnych i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.248.2.MR dotyczą
Pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.248.2.MR dotyczące udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 24.02.2017
Ostrzeżenie dotyczące sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia
Ostrzeżenie dotyczące sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia (w załączeniu)
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2017 Utworzono: 14.02.2017
Ogłoszenie dla hodowców drobiu, gołębi, bażantów, kuropatw, indyków oraz innych bezgrzebieniowców.
Ogłoszenie dla hodowców drobiu, gołębi, bażantów, kuropatw, indyków oraz innych bezgrzebieniowców.W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwiej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 oraz przypadk&oacu
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń
W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiologiczną odnoszącą się do afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przesyła ulotki informacyjne dotyczące ASF (ulotka w załączeniu).
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu
Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe proje
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2014 Utworzono: 08.09.2014
Projekt „Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i fol
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2015 Utworzono: 25.07.2014
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
"Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kalinie w gminie Rzgów - etap 2012"
"Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kalinie w gminie Rzgów - etap 2012"
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2012 Utworzono: 04.09.2012
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony