Zawiadomienia

Komunikat Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych - wpis i aktualizacja danych
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmi
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2020 Utworzono: 17.01.2020
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2020 Utworzono: 09.01.2020
Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2019 Utworzono: 17.12.2019
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2- dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2019 Utworzono: 17.12.2019
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów" obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2020 Utworzono: 17.12.2019
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony