Zawiadomienia

Komunikat dot. ochrony pszczół
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa podaje do publicznej wiadomości komunikat dot. ochrony pszczół i innych owadów zapylających.
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 17.03.2020
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 17.03.2020
w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Wieluń – węzeł Łódź Południe (A
.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn
.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2020 Utworzono: 11.03.2020
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Protokół z przeprowadzenia dyskucji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2020 Utworzono: 11.03.2020
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2020 Utworzono: 11.03.2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
B U R M I S T R Z     R Z G O W A  I N F O R M U J E   że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012

archiwum... Początek strony