Zawiadomienia

Budowa hali handlowej „RETAIL PARK” w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 103/2, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171/1, 172/1, 173/3
.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
„Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul. Nasiennej dz. ew. 246/4”
Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul. Nasiennej dz. e
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części dz. o nr ewid. 1/2, 2, 3/1
.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
„Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul.Nasiennej dz. ew. 246/4”
Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul.Nasiennej dz. ew. 2
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2019 Utworzono: 13.06.2019
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2; dla części wsi Prawda dz. nr 23 <
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego ws. wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S-8
obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego ws. wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S-8
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w roku 2019 oraz statystycznej liczbie uczniów
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w roku 2019 oraz statystycznej liczbie uczniów
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi informuje, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osobe te wchodzą do po
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów
Urząd Miejski w Rzgowie zamieszcza plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów, przedstawione przez koła łowieckie: Wiskitnianka Kuna, Słowik, Orzeł, Pudlarz.
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony