Zawiadomienia

„Zespół hal produkcyjno – magazynowo – usługowych z infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie”
Zespół hal produkcyjno – magazynowo – usługowych z infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie” więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 07.11.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu informuje o wszczęciu, na wniosek Pana Juliusza Sumoroka, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Gminy Rzgów, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolen
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2019 Utworzono: 30.10.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu informuje o wszczęciu, na wniosek Pana Ryszarda Łateckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Gminy Rzgów, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwol
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 29.10.2019
Informacja o polowaniu zbiorowym w dniu 9 listopada 2019 r.
Koło Łowieckie Nr 22 "PUDLARZ" z siedzibą w Lutomiersku informuję, że w dniu 9 listopada 2019 roku odbędzie się polowanie zbiorowe na obszarze obejmującym teren:- pomiędzy ul. Ogrodową i trasą S8 oraz ul. Rydzową i Zakładem Wodociągów,<
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 29.10.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu informuje o wszczęciu, na wniosek Pana Ryszarda Łateckiego pełnomocnika Gminy Rzgów z siedzibą przy Placu 500-lecia 22 w Rzgowie, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 29.10.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Sauter na rzecz Inwestora Pani Agaty Bikiewicz i Pana Piotra Bikiewicza z dnia 20 sierpnia 2019 roku dla inwest
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2019 Utworzono: 23.10.2019
Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego
Starostwa Łódzki Wschodni informuje, że w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, w związku z wnioskiem Grzegorza Bujaka z firmy Agro Trade Grzegorz Bujak
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2019 Utworzono: 21.10.2019
„Budowa budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnętrzną” w Rzgowie na działkach nr ewid. 569, 575, 576, 577, 578, 279, 580, 581, 582, 583, 570, 571, 2215, 572, 573, 574 obręb 0012
Budowa budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnętrzną” w Rzgowie na działkach nr e
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 26.09.2019
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 26.09.2019
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 26.09.2019
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na granicy Łodzi a Gadki Starej
.
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2019 Utworzono: 24.09.2019
Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą o
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2019 Utworzono: 17.09.2019
„Budowa budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnetrzną” w Rzgowie na działkach nr ewid. 569, 575, 576, 577, 578, 279, 580, 581, 582, 583, 570, 571, 2215, 572, 573, 574 obręb 0012
Budowa budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnetrzną” w Rzgowie na działkach nr ewid. 569, 575, 576, 577, 578, 279, 580, 581, 582, 583, 570, 571, 2215, 572, 573, 574 obręb 0012więcej...
Aktualizacja: 11.09.2019 Utworzono: 11.09.2019
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 27.08.2019
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 27.08.2019
wszczęcie postępowania „Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie”
wszczęcie postępowania „Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2019 Utworzono: 26.08.2019
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów – aktualizacja z 2019 r.”
 
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2019 Utworzono: 23.07.2019
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowie istniejącego budynku centrum logistycznego GEALAN Polska Sp. z o.o. o nowy magazyn wraz z częścią spedycyjną na potrzeby sprzedaży hurtowej wraz z infrastruktur
.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wszczęcie postępowania
.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157
OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2019 Utworzono: 16.07.2019
Budowa budynku magazynowo- produkcyjno- usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnętrzną
Budowa budynku magazynowo- produkcyjno- usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnętrzną
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2019 Utworzono: 04.07.2019
Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna
OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
SUSZA 2019 - Komunikat dla rolników z terenu Gminy Rzgów
Rolnicy , którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych , mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Burmistrza Rzgowa .Oszacowanie szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana Zarządzeniem Burmistrza Rzgowa z
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2019 Utworzono: 02.07.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 32  prawy
aktualne... Początek strony