Zawiadomienia

Budowa budynku magazynowo- produkcyjno- usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnętrzną
Budowa budynku magazynowo- produkcyjno- usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą wewnętrzną
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2019 Utworzono: 04.07.2019
Dzień Adopcji w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie serdecznie zaprasza na Dzień Adopcji.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 26.06.2019
Budowa hali handlowej „RETAIL PARK” w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 103/2, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171/1, 172/1, 173/3
.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
„Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul. Nasiennej dz. ew. 246/4”
Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul. Nasiennej dz. e
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2019 Utworzono: 19.06.2019
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części dz. o nr ewid. 1/2, 2, 3/1
.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
„Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul.Nasiennej dz. ew. 246/4”
Budowa Centrum Logistycznego TME w Rzgowie przy ul.Nasiennej dz. ew. 2
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2019 Utworzono: 13.06.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pani Elżbiety Andrzejczak, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Spółki BPM INVESTMENTS BIENIEK Sp. j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2; dla części wsi Prawda dz. nr 23 <
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pani Agnieszki Idzik-Skubiś, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Spółki PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tuwima
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2019 Utworzono: 29.05.2019
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 10.04.2019 r. TME Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., w imieniu i na
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2019 Utworzono: 23.05.2019
zawiadomienie RDOŚ
.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska
Na wniosek Starostwa Powiatowego w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z pismem Polskiego związku Zrzeszeń Leśnych               
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządz
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 41/2019, znak: WOOŚ.420.39.2018.DKr.18 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innyc
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 41/2019, znak: WOOŚ.420.39.2018.DKr.18 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadó
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego ws. wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S-8
obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego ws. wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S-8
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/2.Każdy zainteresowany ma m
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/5.Każdy zainteresowany ma m
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/6.Każdy zainteresowan
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/2.Każdy zainteresowany ma m
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
zawiadomienie o wydanej decyzji
zawiadomienie o wydanej decyzji
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 05.04.2019
zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 128, 129, 148
zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 128, 129, 148
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
B U R M I S T R Z   R Z G O W A   I N F O R M U J E   że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 08.04.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 31  prawy
aktualne... Początek strony