Zawiadomienia

Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska
Na wniosek Starostwa Powiatowego w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z pismem Polskiego związku Zrzeszeń Leśnych               
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządz
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 41/2019, znak: WOOŚ.420.39.2018.DKr.18 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innyc
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 41/2019, znak: WOOŚ.420.39.2018.DKr.18 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadó
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego ws. wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S-8
obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego ws. wydania decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S-8
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w roku 2019 oraz statystycznej liczbie uczniów
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w roku 2019 oraz statystycznej liczbie uczniów
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi informuje, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osobe te wchodzą do po
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów
Urząd Miejski w Rzgowie zamieszcza plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów, przedstawione przez koła łowieckie: Wiskitnianka Kuna, Słowik, Orzeł, Pudlarz.
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony