Wybory Prezydenckie 2020

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2020 Utworzono: 18.02.2020
Informacja nt zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komijsi wyborczych
Wyborcy oraz pełnomocnicy komiteteów wyborczych mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa do 10 kwietnia 2020 r. (pok.22, 34, 33 Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Informacja na temat mozliwości udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz wzory druków
Informacja na temat mozliwości udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz wzory druków
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2020 Utworzono: 13.02.2020
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wraz z załącznikami
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wraz z załącznikami
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Informacja o mozliwości głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Informacja o mozliwości głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Informacja na temat mozliwości dopisania do rejetrsu wyborców
Informacja na temat mozliwości dopisania do rejetrsu wyborców wraz ze wzorami druków.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 11.02.2020
Komunikat Komisarza Wyborczego I i II w Łodzi dot propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Komisarza Wyborczego I i II w Łodzi dot propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2020 Utworzono: 10.02.2020
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Rzgów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020

archiwum... Początek strony