Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rzgów i jej jednostek na 2020 r.
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rzgów i jej jednostek na 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 04.10.2019
Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów
Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2019 Utworzono: 06.09.2019
Budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie
Budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2019 Utworzono: 03.07.2019
Budowa oświetlenia ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim
Budowa oświetlenia ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2019 Utworzono: 14.06.2019
Remont lokali socjalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim
Remont lokali socjalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2019 Utworzono: 18.06.2019
Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – etap I.
Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – etap I.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 22.05.2019
Budowa oświetlenia ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim
Budowa oświetlenia ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 07.05.2019
Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze.
Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 02.04.2019
Dostawa wraz z montażem trybuny teleskopowej dla domu kultury w Rzgowie
Dostawa wraz z montażem trybuny teleskopowej dla domu kultury w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2019 Utworzono: 16.04.2019
„Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie – etap I”
„Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie – etap I”
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2019 Utworzono: 23.04.2019
Budowa świetlicy w Starej Gadce
Budowa świetlicy w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 20.03.2019
Budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze
Budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 15.03.2019
Zakup lekkich samochodów strażackich dla OSP Kalino i OSP Guzew
Zakup lekkich samochodów strażackich dla OSP Kalino i OSP Guzew
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Dostawa kruszywa łamanego - dolomitu dla Gminy Rzgów.
Dostawa kruszywa łamanego - dolomitu dla Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 26.02.2019
Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap
Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 09.01.2019
Budowa przedszkola w Guzewie oraz utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.
Budowa przedszkola w Guzewie oraz utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 23.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną.
Przebudowa drogi powiatowej 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 16.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga.
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 03.01.2019
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 08.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 03.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.12.2018
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.12.2018

archiwum... Początek strony