Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn. 18.12.2019 r. (środa) godz. 09.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dn. 18.12.2019 r. (środa) godz. 09.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019 - 2036 za I półrocze 2019 r.
5. Ocena wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2019 r.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2020.
7. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036.
8. Przedstawienie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Przewodniczący KR Rady Miejskiej dnia 12.12.2019
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 12.12.2019 08:30. Wygasa 19.12.2019 00:00. Odsłon 409
Początek strony